w w w . d i s k m a t . e e / k a u g
D i s k r e e t n e   M a t e m a a t i k a
K A U G Õ P E   /   S E S S I O O N Õ P E


          osalejate   STAATUS                      
      redaktsioon   2012   

 • katab täielikult aine   IAX0010 ja enam   +   harjutusülesanded ja kordamisküsimused
 • saadaval raamatukogu laenutuses   (kuni jätkub :   laenutuses saab otsa imekiirelt)  
      ja
      samuti saadaval raamatukogu müügiletis  2. korrusel   —   avatud   E . . . . L   samal ajal koos raamatukoguga
 • hind   16.90        338 lk.

      vead   Diskreetse Matemaatika   raamatus 2012   [ 2 viga]
      vead   Diskreetse Matemaatika   raamatus 2006   [ 4 viga]
      vead   Diskreetse Matemaatika   raamatus 2003   [ 9 viga]
      vead   Diskreetse Matemaatika   raamatus 2002   [ 29 viga]

 •               

                                      
                                      
                                      
                                      
                 sessioonõppe olulised TEEMAD õpikus :                         
                                      
              Lausearvutus     lk.     7 . . . . 28                     
              Hulgad     lk.   29 . . . . 56                     
              Graafid     lk.   57 . . . . 73                     
              Arvusüsteemid     lk.   74 . . . . 86                     
              2ndkoodide mõisted;    Moodularvutus     lk.   86 . . . . 92                     
              Vastavused;   Tükeldused     lk. 109 . . . . 139                     
              Loogikaalgebra     lk. 162 . . . . 173                     
              Loogikafunktsioonid     lk. 174 . . . . 206                     
              Karnaugh' kaardid     lk. 207 . . . . 237                     
              Taandatud DNK     lk. 247 . . . . 250                     
              McCluskey' minimeerimise intervallmeetod     lk. 251 . . . . 267                     
              Jääkfunktsioon     lk. 268 . . . . 270                     
              Shannoni disjunktiivne arendus     lk. 271 . . . . 275                     
              Loogikaelemendid loogikaskeemides     lk. 281 . . . . 295                     
              Loogikafunktsioonide klassid     lk. 296 . . . . 308                     
              Loogikafunktsioonide süsteemid / baasid     lk. 309 . . . . 333                     
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

           

  otseülekanne   |   järelvaatamine :   U03-103   auditooriumitundide  VIDEOSALVESTUSED          
        Moodle   KONTROLLKÜSIMUSTEGA TESTIDE   info      


        
  U03-103 auditooriumitundide SLAIDID

     

       
  kirjaliku KODUTÖÖ ülesanded
     (vormistatud kodutöö esitamistähtaeg on   detsembris)
         


      k o r d a m i s k ü s i m u s e d  


      E K S A M I K O R D    

                                                                          E K S A M I A J A D                              

  w w w . d i s k m a t . e e / k a u g

  H. Lensen  
  TTÜ   Arvutisüsteemide   instituut  
    hl@cc.ttu.ee  

    50 17 194  

    . . . . veebilehe parim ekraanipaigutus   resolutsioonil :   1920 x 1080   (FullHD)     või   kõrgemal resolutsioonil . . . .