Diskreetne Matemaatika SESSIOONÕPE

KONTROLLKÜSIMUSTEGA TESTID
Moodle' õppekeskkonnas :
   moodle.taltech.ee


  tagasi 

Moodle' TESTID ANNAVAD VÄIKSE OSA EKSAMIHINDEST

Aine IAX0010 hinne koosneb kolmest osast:
 • Moodle' testid annavad kuni 10 hindepunkti
 • kirjalik kodutöö annab kuni 10 hindepunkti
 • eksam (jaanuaris) annab kuni 80 hindepunkti

  ( . . . hindepunktid   ei ole samad mis   õppetöös osalemise staatuspunktid . . . )

  EKSAMIEELDUS
  Õpilane on lubatud IAX0010 eksamile
  —   kui ta on saanud Moodle' testide eest vähemalt 5 punkti;
  ja
  —   kui ta   kirjalik kodutöö on   arvestatud   (olenemata kodutöö eest saadud punktidest);

  "5 punkti Moodle' testide eest"   tähendab, et Moodle testide eest on minimaalselt vajalik saada   p o o l e d   võimalikust 10-st punktist.
  Kui mingid testid ununevad üldse tegemata, siis on ikkagi võimalik eksamieeldus saavutada:  kui on (näiteks)  äratehtud täpselt pooled testid ehk 6 testi 12st, nii et need 6 on maksimumpunktidele ehk on tehtud veatult   —   siis ongi pooled Moodle' punktid ehk 5 punkti 10st kogutud, misjuhul eksamieelduse Moodle-osa on täidetud.

  Moodle' SISSELOGIMINE

  Moodle sisselogimiseks on mitmeid võimalusi - vaata avalehel   moodle.taltech.ee. Sisenemise järel otsi e-kursuste nimekirjast:  Diskreetne Matemaatika SESSIOONÕPE  või  IAX0010.
  Ära registreeru sinna, kus kursuse nimi on lihtsalt  Diskreetne Matemaatika.   See pole "sessioonõppe oma".

  Diskreetse Matemaatika sisulistis tuleb tähelepanu pöörata ainult KONTROLLKÜSIMUSTEGA TESTIDELE :

  Muid sealseid vahendeid ("terminid", "leia vastus", "päevik", Wiki ...) võib uudistada, kuid tegema/täitma neid ei pea.

  TESTIDE VASTAMISOSKUS TULEB EELKÕIGE ÕPPEMATERJALIDEST — mitte laupäevatundidest
  Auditoorsed laupäevatunnid katavad sügise jooksul  näidetega ära  kirjaliku kodutöö  teemad — kuid mitte Moodle testide teemad.
  Moodle testide vastamisperioodid on sessioonõppele ja päevastele rühmadele ühised.   Osad testide teemad / küsimused ei tule käsitlemisele laupäevatundides
  ja
  osad teemad võivad laupäevatundides saada tähelepanu  pärast seda, kui nende vastamisperiood Moodle's on juba läbi  —  nendel semestritel, kus juhtub olema testide   p i i r a t u d   vastamisperiood.
  Moodle testide edukaks vastamiseks loe õppematerjale :   põhiõpikut ja / või  Moodle's olevaid  .PDF-materjale.
  Moodle iga testi vastamiskatse järel näidatakse selle katse vigu.   Katseid on iga testi jaoks kuni 10 — mis on piisav  veatu vastuse saavutamiseks.

  JÄLGI JA MÄLETA VASTAMISPERIOODIDE LÕPPKUUPÄEVI !
  Igat testi saab vastata piiratud perioodi (nn. vastamisperioodi ) jooksul, mis kestab vähemalt 3 nädalat (iga testi jaoks).
  Vastamisperioodid on varakult teada ja on väljakuulutatud  moodle  infolehel, kuhu pääseb sessioonõppe infolehelt   www.diskmat.ee / kaug
  Iga testi vastamisperiood on näha ka Moodle keskkonnas — jälgi Moodle-s testide juures näidatud iga testi algus- ja lõppkuupäeva.
  Semestri esimestel nädalatel näed moodle's paljudes kohtades  vanu kuupäevi.   See on normaalne. Eelmise aasta kuupäevad ei tähenda, et  kogu  moodle  kursus on  "eelmise aasta oma".   Ignoreeri kõiki mineviku kuupäevi :   need uuenevad peagi õigeteks, kehtivateks kuupäevadeks.

  EESMÄRGIKS ON JÕUDA VEATU VASTUSENI
  Iga testi kohta saab teha kuni 10 vastamiskatset. Eesmärgiks on (igas testis) jõuda 100% eduka ehk täiesti veatu vastuseni.
  Kui osad testid jäävad täiesti tegemata (pole ainsatki vastamiskatset vastamisperioodi jooksul)   või   mõne konkreetse testi kõik tehtud vastamiskatsed sisaldasid vigu (ka selle testi parim vastus polnud 100% edukas), siis võib see mõjuda eksamihinnet langetavalt.
  10 vastamiskatset iga testi kohta on kindlasti piisav veatu vastuse saavutamiseks, kes vaid püüab.
  Kui ei jõuta veatu vastamiskatseni või jääb teste üldse tegemata, siis Moodle' näitab arvutusliku keskmisena (kõigi 12 testi eest kokku) tulemuseks mingit murdarvu kuni 10-ni.
  Hindepunktideks on selle keskmise murdarvu täisosa — ehk (näiteks) 6,8 korral on testide eest hindepunktideks   6 punkti.

  KUI MÕNI PILT TESTIS PAISTAB EKRAANIL ILMA OMA PAREMPOOLSE SERVATA ?
  Uus Moodle' versioon näitab teste / pilte halvemini kui vanad versioonid näitasid.
  KUI avastad mõne küsimuse juures "äralõigatud" parema servaga pildi, siis abiks on browseri seadistuskäsk ZOOM: see tuleks klikkida 100% asemel 90% peale ja pilt saabki nähtavaks.   Browseri  pildisuurust saab vähendada ja suurendada klahvikombinatsioonidega   Ctrl + MIINUS       Ctrl + PLUSS
  Pildi normaalsuuruse taastab :   Ctrl + NULL

  ÄRA MAGA MAHA
       
  Ära jäta Moodle testide vastamist vastamisperioodi viimasele päevale.

  EELMISTE AASTATE VASTAMISKATSED EI KEHTI!
  Kes on varem juba vastanud IAX0010 Moodle' teste (ehk läbib   Diskreetset Matemaatikat   juba teist korda)   —   näeb Moodle's oma eelmiste aastate testivastuste olemasolu.
  Kuid (kahjuks) Moodle ei arvesta nende vanade vastuste eest punkte!
  Punkte saab Moodle's ainult uute vastamiskatsete eest, mis on tehtud "nüüd" ehk pärast praegust liitumist Moodle's ainega IAX0010.
  Seega on vajalik vastata Moodle' teste sellel semestril, kui oled ainet IAX0010 läbimas   —   olenemata sellest, kas varasematel aastatel on (või ei ole) testid juba vastatud.

  MU VEATU VASTUSE KOHTA NÄITAB Moodle TULEMUST 0 ?
  Veerud Calculated weight ja Contribution näitavad osade testide jaoks valet tulemust.   Ignoreeri nendejaoks näidatavat nulli: 0.00   ja arvesta tulemusega Grade (mis võib samal ajal olla näiteks 100.00 )
  Moodle' testide hindepunktid   ( kuni 10 )   selguvad detsembris.

  KÕIKI TESTE SAAB HILJEM KORDAMISEKS VEEL VASTATA dets. lõpust alates
  Alates jaanuarist avanevad testid jälle vastamiseks - ja neid saab õppimiseks / kordamiseks / harjutamiseks veel teha kuni eksamite lõpuni.
  Igat testi saab vastata (septembrist kuni jaanuarini) üldse kokku kuni 10 korda — sellel ajal kui see konkr. test on vastamiseks avatud.

  no aga mul jäi IKKAGI üks test tegemata !?  

  Oota kuni tuju paraneb — üks test on ainult   1 / 12   kõikidest testidest
  ja   kõik testid kokku annavad ainult kümnendiku koguhindest.
  Keskendu sellele, et   ü l e j ä ä n u d   testid saaks unustamiseta äratehtud.

  KÜSIMUSTE KORRAL SOBIB   e-mail

  Ära saada õppejõule teateid / küsimusi   Moodle' sisemise teatamisvahendi kaudu — sealt kus on rida teate teksti sisestamiseks ja nupp   Send / Saada.
  Need teated ei jõua kohale.
  Mistahes küsimused saada tavalise e-mailina oma mistahes mailikontolt — ehk saada Moodle'st   "väljaspool".

   
     Moodle'   testide   VASTAMISPERIOODID  
  millal ?
     1.    LAUSEARVUTUS      1. okt. . . . .  15. jaanuar  
     2.    HULGAD   I    1. okt. . . . .  15. jaanuar  
     3.    HULGAD   II    1. okt. . . . .  15. jaanuar  
     4.    ARVUSÜSTEEMID      1. okt. . . . .  15. jaanuar  
     5.    VASTAVUSED;   RELATSIOONID   1. okt. . . . .  15. jaanuar  
     6.    LOOGIKAALGEBRA    1. okt. . . . .  15. jaanuar  
     7.    LOOGIKAFUNKTSIOONID   1. okt. . . . .  15. jaanuar  
     8.    FUNKTSIOONIDE NORMAALKUJUDE MINIMEERIMINE   1. nov. . . . .  15. jaanuar  
     9.    LOOGIKAAVALDISTE ERIKUJUD   1. nov. . . . .  15. jaanuar  
    10.    LOOGIKAELEMENDID DIGITAALSKEEMIDES   1. nov. . . . .  15. jaanuar  
    11.    LOOGIKAFUNKTSIOONIDE KLASSID    1. nov. . . . .  15. jaanuar  
    12.    FUNKTSIOONIDE TÄIELIKUD SÜSTEEMID;   BAASID    1. nov. . . . .  15. jaanuar  


    Moodle' teste saab teha ainult vastamisperioodi jooksul.
    Tegemata Moodle' testid võivad kaasa tuua madalama eksamihinde
   

    tagasi 

    hl@cc.ttu.ee