D i s k r e e t n e     M a t e m a a t i k a

IAX0010     K A U G Õ P E   /   SESSIOONÕPE

k a u g õ p p i j a t e    S T A A T U S  


  tagasi


arvestatud maksimumpunktidega 10     e i   t ä h e n d a, et  kodutöös  kõik  õige oli.  
. . . varasemal eksamil osalejatele tekkib kodutöö tulemus ja eksamieeldus varem kui hilisemal eksamil osalejatele . . .  

                 vajuta     et   browser   ei näitaks tabeli vana sisu

s e i s u g a :   

      Nimi      
 õppetöös osalemise 
staatuspunktid
Moodle'   TESTID
tulemus  detsembris
  kirjalik KODUTÖÖ 
d e t s e m b r i s  
lubatud
  eksamile?  
    Reili Allmere     
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Sander Arusoo     
79
. . . .
  . . . .  
     Aron Aland      
67
. . . .
  . . . .  
  Aleksandra Anikina     
26
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Henry Brindfeldt   
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Andres Härm      
80
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Artur Ivuskin     
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Ander Jors      
68
. . . .
  . . . .  
    Madis Jõekäär     
80
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
     Tiiu Kivistik    
68
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Kirill Kolodjaznõi   
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Rasmus Kask      
69
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Kaidi Kaldas     
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Romet Luuk      
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
     Ilja Lebedev     
14
. . . .
  . . . .  
    Lauri Lauter     
67
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Daniel Mogilnõi    
7
. . . .
  . . . .  
     Gert Mägi      
56
. . . .
  . . . .  
    Marek Müller     
80
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Anton Narusberg    
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
   Kristjan Pärna      
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
     Sten Petrov     
25
. . . .
  . . . .  
     Ott Pikk      
44
. . . .
  . . . .  
   Mariana Padjus     
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Marko Puusaar     
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Artjom Pogosjan    
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Kelly Rinne      
54
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Henri Rauk      
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Marko Rillo      
85
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Reimo Saar      
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
 Carl Robert Sookael     
7
. . . .
  . . . .  
    Silvar Stern      
14
. . . .
  . . . .  
   Lennart Suur      
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Meeli Sirvi      
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Tanel Truve      
66
ebapiisav   . . .
  tulemus   Moodle's  
    Rauno Vaher      
79
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Katrin Valge      
80
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Toomas Vanaselja    
32
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
     Erik Vainumäe    
78
hindepunktid   Moodle's
  tulemus   Moodle's  
    Martin Ääro      
7
. . . .
  . . . .  
      Nimi      
 õppetöös osalemise 
staatuspunktid
  Moodle'   TESTID  
  kirjalik KODUTÖÖ 
d e t s e m b r i s  
lubatud
  eksamile?  


STAATUSPUNKTID
Õppetöös osalemise staatuspunktid kogunevad:
1.   loengute külastamisest   või   loengusalvestuste  otsevaatamisest  |  järelvaatamisest ;       . . . et poleks liiga keeruline   —   siis  teemavideod   ei osale   staatuspunktide  jagamises . . .
2.   Moodle' testidest ;
3.   kirjaliku kodutöö esitamise tähtaegsusest ; (mida rohkem hilineb oma normaaltähtaja suhtes, seda vähem staatuspunkte lisandub)
4.   ( mõnest pisiasjast/tunnusest veel. . . . )
( . . . staatuspunktid   ei ole samad mis   hindepunktid . . . )

Eksamil saadakse hinne eelkõige teadmiste järgi, mitte kogutud staatuspunktide järgi   —   ehk   vähesed staatuspunktid pole takistuseks hea hinde saamisel.
Kuid staatuspunktidest oleneb, kuipalju peab eksamil lahendama/vastama:   vähem staatuspunkte tähendab suuremat eksamimahtu.

  tagasi

H. Lensen
TTÜ   Arvutisüsteemide   instituut

hl@cc.ttu.ee