D i s k r e e t n e     M a t e m a a t i k a
s e s s i o o n õ p e

      E K S A M I D     t o i m u v a d :          

  tagasi

ainus    k o n s u l t a t s i o o n i k o h t u m i n e :    
e k s a m i d :                         
                            REGISTREERUMINE eksamitele  avaneb  ÕISis  detsembris.  
                            Konsultatsioonikohtumine on üksainus ja toimub reede õhtul — ühine kõigile eksamiaegadele.   Sellest on toimumas ka videoülekanne, sarnaselt tundidega.
                            Küsimusi küsida  saab kohapeal  ja samuti e-maili teel samal reedel   enne — misjuhul selgitused / vastused saab õhtul, konsultatsiooniseansil.
                            Konsultatsioonikohtumine  ei mõjuta  staatuspunkte .
                            Olenemata eksamile registreerumisest  on vaja enne eksamipäeva  ka  eksamieeldus  omandada.


 
tagasi