S E S S I O O N Õ P E
D i s k r e e t n e   M a t e m a a t i k a
IAX0010

  U03-103 :     auditooriumitundide   V i d e o S A L V E S T U S E D     2023 sügis
+
videoÕPPEMATERJALID

   
    DISKREETNE  MATEMAATIKA :   sessioonõppe  pühapäevatunnid
 
       
. . . tunni toimumise ajal :   L    P   
  lingid  echo  LIVE  juurde

    tagasi               echo360  otseülekannet  (LIVE)  ei saa  "pausile peatada"

         

   


      auditooriumitunni  SALVESTUS   —   ECHO360  otselingid  
       vajuta     kui   browser   näitab   seniseid vanu tabeliridu  —   ilma   uue  salvestuseta                               1. auditooriumitund    [  pühapäev    10. sept.    10:00 ]                    
               2. auditooriumitund    [  pühapäev    24. sept.    10:00 ]                  
           teemavideo    LAUSEARVUTUS     LOOGIKATEHTED                               [17 min:  algusosa]        
           teemavideo    LAUSEARVUTUS     LOOGIKATEHTED                               [33 min:  lõpuosa]        
           teemavideo    HULGAD                                                                               [34 min:  algusosa]        
           teemavideo    HULGAD                                                                               [55 min:  lõpuosa]          
               3. auditooriumitund    [  pühapäev   8. okt.    10:00 ]                        
           teemavideo    GRAAFID                                                                             [18 min:  algusosa]         
           teemavideo    GRAAFID                                                                             [46 min:  lõpuosa]         
           teemavideo    ARVUSÜSTEEMID                                                                [39 min:  algusosa]         
           teemavideo    ARVUSÜSTEEMID                                                                [86 min:  lõpuosa]        
               4. auditooriumitund    [  pühapäev  22. okt.    10:00 ]                        
           teemavideo    KAHENDKOODIDE MÕISTED     MOODUL                       [26 min]                      
           teemavideo    LOOGIKAAVALDISTE VÕRDSUS                                        [16 min]                    
           teemavideo    LOOGIKAAVALDISTE KOOSTAMINE                                [57 min]                    
           teemavideo    LOOGIKAALGEBRA PÕHISEOSED                                      [23 min:  algusosa]      

               5. auditooriumitund    [  pühapäev  5. nov.    10:00 ]                        
           teemavideo    LOOGIKAALGEBRA PÕHISEOSED                                      [48 min:  lõpuosa]        
           teemavideo    LOOGIKAAVALDISTE LIHTSUSTAMINE                          [36 min:  algusosa]      
           teemavideo    LOOGIKAAVALDISTE LIHTSUSTAMINE                          [79 min:  keskosa]        

               6. auditooriumitund    [  pühapäev  19. nov.    10:00 ]                        
           teemavideo    LOOGIKATEHE SUMMA MOODULIGA 2   (XOR)     [36 min:  CAMpilt üksi!]        
           teemavideo    LOOGIKAAVALDISTE LIHTSUST.   (XOR   TDNK)        [45 min:  lõpuosa]        
           teemavideo    KARNAUGH' KAART                                                            [10 min:  algusosa]       
           teemavideo    KARNAUGH' KAART                                                            [33 min:  lõpuosa]        

               7. auditooriumitund    [  pühapäev  3. dets.    10:00 ]                        
           teemavideo    MINIMEERIMINE   KARNAUGH' KAARDIGA                  [53 min:  algusosa]       
           teemavideo    MINIMEERIMINE   KARNAUGH' KAARDIGA                  [81 min:  lõpuosa]        
           teemavideo    KARNAUGH' KAARDI  KASUTAMINE                              [69 min]                    
           teemavideo    LIHTIMPLIKANT   TAANDATUD DNK                            [13 min:  algusosa]        
           teemavideo    TAANDATUD DNK                                                             [23 min:  lõpuosa]         
           teemavideo    McCLUSKEY'  MINIMEERIMISMEETOD                         [56 min]                      

               8. auditooriumitund    [  pühapäev  17. dets.    10:00 ]                        
           teemavideo    JÄÄKFUNKTSIOON     SHANNONI ARENDUS             [68 min]                      
           teemavideo    REED-MULLERi  POLÜNOOM                                           [53 min:  algusosa]       
           teemavideo    REED-MULLERi  POLÜNOOM                                           [47 min:  lõpuosa]         
           teemavideo    LOOGIKAELEMENDID  DIGITAALSKEEMIDES               [20 min]                      
           teemavideo    NAND-elementidel  LOOGIKASKEEMID                           [10 min]                      
           teemavideo    NOR-elementidel  LOOGIKASKEEMID                             [18 min]                      
           teemavideo    NORMAALKUJUDE  VÕRDSUS                                        [11 min]                      
           teemavideo    HULGAAVALDISTE  TEISENDAMINE                            [85 min]                      

                  eksamieelne konsultatsioonikohtumine     [ reede   5. jaanuar   18:00     U03-103 ]              


 teemavideod  ei mõjuta  staatuspunkte :   neid tasub vaadata teadmiste ja oskuste jaoks, teemade äraõppimiseks . . .

echo360  salvestuste järelvaatamise   videoplayer :    k a s u t a j a l i i d e s


echo360  otseülekannet  (LIVE)  ei saa  "pausile peatada"
ECHO salvestusseeria  piktogrammid :

    salvestus toimub praegu   ja on samal ajal vaadatav  otseülekandena

    salvestus on äratoimunud   ja on  järelvaadatav

    salvestus on just lõppenud ja on veel töötluses :   ei ole veel vaadatav

  tagasi

  . . . . veebilehe parim ekraanipaigutus   resolutsioonil :   1920 x 1080   (FullHD)     või   kõrgemal resolutsioonil . . . .