w w w . d i s k m a t . e e

D i s k r e e t n e   M a t e m a a t i k a
IAX0010
P Ä E V A S E D   õpperühmad

E K S A M I A J A D

muu info IAX0010 kohta  

      redaktsioon   2012   

 • katab täielikult aine IAX0010 ja enam   +   harjutusülesanded ja kordamisküsimused
 • saadaval raamatukogu laenutuses   (kuni jätkub :   laenutuses saab otsa imekiirelt)  
      ja
      samuti saadaval raamatukogu müügiletis  2. korrusel   —   avatud   E . . . . L   samal ajal koos raamatukoguga
 • hind   16.90    338 lk.

      vead   Diskreetse Matemaatika   raamatus 2012   [ 2 viga]
      vead   Diskreetse Matemaatika   raamatus 2006   [ 4 viga]
      vead   Diskreetse Matemaatika   raamatus 2003   [ 9 viga]
      vead   Diskreetse Matemaatika   raamatus 2002   [ 29 viga]

 •                      
        Moodle   KONTROLLKÜSIMUSTEGA TESTIDE   info      
   
     Moodle'   testide   VASTAMISPERIOODID  
  millal ?
    1.    ARVUSÜSTEEMID   18. sept. . . . .  15. okt.  
    2.    LAUSEARVUTUS   25. sept. . . . . 22. okt.
    3.    LOOGIKAALGEBRA   2. okt. . . . .   29. okt.  
    4.    LOOGIKAFUNKTSIOONID   9. okt.  . . . .   5. nov.  
    5.    FUNKTSIOONIDE NORMAALKUJUDE MINIMEERIMINE 16. okt.  . . . .  19. nov.  
    6.    LOOGIKAAVALDISTE ERIKUJUD 23. okt.  . . . .   3. dets.  
    7.    LOOGIKAELEMENDID DIGITAALSKEEMIDES 30. okt.  . . . .   3. dets.
    8.    LOOGIKAFUNKTSIOONIDE KLASSID 23. okt.  . . . .   3. dets.
    9.    FUNKTSIOONIDE TÄIELIKUD SÜSTEEMID;   BAASID   6. nov.  . . . .  10. dets.
   10.    VASTAVUSED;   RELATSIOONID   1. okt.  . . . .  23. dets.  
   11.    HULGAD   I   6. nov.  . . . .  23. dets.  
   12.    HULGAD   II   6. nov.  . . . .  23. dets.  


    Moodle' teste saab teha ainult vastamisperioodi jooksul.
    Tegemata Moodle' testid võivad kaasa tuua madalama eksamihinde
   

        otseülekanne   |   järelvaatamine :   HARJUTUSTUNDIDE  videosalvestused     

    Echo360   otselink :   LOENGUTE  videosalvestusseeria                


      harjutustundide  SLAIDID    

       
  kirjaliku KODUTÖÖ ülesanded
     (vormistatud kodutöö esitamistähtaeg on   detsembris)
         
      k o r d a m i s k ü s i m u s e d

  w w w . d i s k m a t . e e

  H. Lensen  
  TTÜ   Arvutisüsteemide   instituut  
    hl@cc.ttu.ee  

    50 17 194