Leitud VEAD  

raamatus     

Diskreetne matemaatika  
redaktsioon   2006
[2 viga]
seisuga:  september 2012  

  lk.  89    trükitud:  
  peab olema:  

  lk. 257   trükitud:  
  peab olema:  

H. Lensen     hl@cc.ttu.ee