Diskreetne Matemaatika

KONTROLLKÜSIMUSTEGA TESTID
Moodle' õppekeskkonnas :
   moodle.taltech.ee


  tagasi 

Moodle' TESTID ANNAVAD VÄIKSE OSA EKSAMIHINDEST

Aine IAX0010 hinne koosneb kolmest osast:
 • Moodle' testid annavad kuni 10 hindepunkti
 • kirjalik kodutöö annab kuni 10 hindepunkti
 • eksam (jaanuaris) annab kuni 80 hindepunkti

  EKSAMIEELDUS
  Üliõpilane on lubatud IAX0010 eksamile
  —   kui ta on saanud Moodle' testide eest vähemalt 5 punkti;
  ja
  —   kui ta   kirjalik kodutöö on   arvestatud   (olenemata kodutöö eest saadud punktidest);

  "5 punkti Moodle' testide eest"   tähendab, et Moodle testide eest on minimaalselt vajalik saada   p o o l e d   võimalikust 10-st punktist.
  Kui mingid testid ununevad üldse tegemata, siis on ikkagi võimalik eksamieeldus saavutada:  kui on (näiteks)  äratehtud täpselt pooled testid ehk 6 testi 12st, nii et need 6 on maksimumpunktidele ehk on tehtud veatult   —   siis ongi pooled Moodle' punktid ehk 5 punkti 10st kogutud, misjuhul eksamieelduse Moodle-osa on täidetud.

  Moodle' SISSELOGIMINE

  Moodle sisselogimiseks on mitmeid võimalusi - vaata avalehel   moodle.taltech.ee. Sisenemise järel otsi e-kursuste nimekirjast: Diskreetne Matemaatika või IAX0010

  Diskreetse Matemaatika sisulistis tuleb tähelepanu pöörata ainult KONTROLLKÜSIMUSTEGA TESTIDELE :

  Muid sealseid vahendeid ("terminid", "leia vastus", "päevik", Wiki ...) võib uudistada, kuid tegema/täitma neid ei pea.

  JÄLGI JA MÄLETA VASTAMISPERIOODIDE LÕPPKUUPÄEVI !   (sügissemestril)
  Moodle' testide vastamine avaneb septembri kolmandal nädalal.
  Igat testi saab vastata piiratud perioodi (nn. vastamisperioodi ) jooksul, mis kestab vähemalt 4 nädalat (iga testi jaoks).
  Vastamisperioodid on varakult teada ja on väljakuulutatud www.diskmat.ee
  Iga testi vastamisperiood on näha ka Moodle keskkonnas — jälgi Moodle-s testide juures näidatud iga testi algus- ja lõppkuupäeva.

  Testide vastamiseks on piisavalt aega : 4 nädalat või enam   —   kui seda aega ei lasta tühjalt mööda.
  Suutmatus leida   4+   nädala jooksul aega Moodle   iga konkreetse testi ärategemiseks   näitab üliõpilase ebapiisavat tegelemist õppetööga.

  EESMÄRGIKS ON JÕUDA VEATU VASTUSENI
  Iga testi kohta saab teha kuni 10 vastamiskatset. Eesmärgiks on (igas testis) jõuda 100% eduka ehk täiesti veatu vastuseni.
  Kui osad testid jäävad täiesti tegemata (pole ainsatki vastamiskatset vastamisperioodi jooksul)   või   mõne konkreetse testi kõik tehtud vastamiskatsed sisaldasid vigu (ka selle testi parim vastus polnud 100% edukas), siis võib see mõjuda eksamihinnet langetavalt.
  10 vastamiskatset iga testi kohta on kindlasti piisav veatu vastuse saavutamiseks, kes vaid püüab.
  Kui ei jõuta veatu vastamiskatseni või jääb teste üldse tegemata, siis Moodle' näitab arvutusliku keskmisena   (kõigi 12 testi eest kokku)   tulemuseks mingit murdarvu kuni 10-ni.
  Hindepunktideks on selle keskmise murdarvu täisosa — ehk (näiteks) 6.8 korral on testide eest hindepunktideks   6 punkti.

  ÄRA MAGA MAHA
       
  Ära jäta Moodle testide vastamist vastamisperioodi viimasele päevale.
  Testide vastamiskatsete vahel võib olla sundviivitus 2(?) tundi. (See viivitus võib ka puududa)
  Alustades testi vastamist alles perioodi viimase päeva õhtul, ei õnnestu läbiteha rohkem kui (max) 2 . . . 3 vastamiskatset — mis võib osutuda   veatu vastuse saavutamiseks ebapiisavaks.
  Jälgi testide järjekorda :   testide paiknemine Moodle' nimekirjas EI OLE SAMAS JÄRJEKORRAS nagu on nende vastamisjärjekord kalendris (ja tähtaegade tabelis).
  Esimesena ei tehta ja esimesena ei sulgu mitte need testid, mis on Moodle' nimekirjas esimesed.

  KÕIKI TESTE SAAB HILJEM KORDAMISEKS VEEL VASTATA dets. lõpust alates
  sügissemestri üliõpilastele aines IAX0010 :
  Alates jõulupühadest avanevad testid jälle vastamiseks - ja neid saab õppimiseks / kordamiseks / harjutamiseks veel teha kuni eksamite lõpuni.   Testide vastamine pärast jõulupühi on vabatahtlik kordamine - see ei muuda enam Moodle' hindepunkte.
  Igat testi saab vastata (septembrist kuni jaanuarini) kokku kuni 10 korda — sellel ajal kui see konkr. test on vastamiseks avatud.

  KUI MÕNI PILT TESTIS PAISTAB EKRAANIL ILMA OMA PAREMPOOLSE SERVATA ?
  Uus Moodle' versioon näitab teste / pilte halvemini kui vanad versioonid näitasid.
  KUI avastad mõne küsimuse juures "äralõigatud" parema servaga pildi, siis abiks on browseri seadistuskäsk ZOOM: see tuleks klikkida 100% asemel 90% peale ja pilt saabki nähtavaks.

  EELMISTE AASTATE VASTAMISKATSED EI KEHTI!
  Kes on varem juba vastanud IAX0010 Moodle' teste (ehk läbib   Diskreetset Matemaatikat   juba teist korda)   —   näeb Moodle's oma eelmiste aastate testivastuste olemasolu.
  Kuid (kahjuks) Moodle ei arvesta nende vanade vastuste eest punkte!
  Punkte saab Moodle's ainult uute vastamiskatsete eest, mis on tehtud "nüüd" ehk pärast praegust liitumist Moodle's ainega IAX0010.
  Seega on vajalik vastata Moodle' teste sellel semestril, kui oled ainet IAX0010 läbimas   —   olenemata sellest, kas varasematel aastatel on (või ei ole) testid juba vastatud.

  MU VEATU VASTUSE KOHTA NÄITAB Moodle TULEMUST 0 ?
  Veerud Calculated weight ja Contribution näitavad osade testide jaoks valet tulemust.   Ignoreeri nendejaoks näidatavat nulli: 0.00   ja arvesta tulemusega Grade (mis võib samal ajal olla näiteks 100.00 )
  Moodle' testide hindepunktid   ( kuni 10 )   selguvad detsembris.

  no aga mul jäi IKKAGI üks test tegemata !?  

  Oota kuni tuju paraneb — üks test on ainult   1 / 12   kõikidest testidest
  ja   kõik testid kokku annavad ainult kümnendiku koguhindest.
  Keskendu sellele, et   ü l e j ä ä n u d   testid saaks unustamiseta äratehtud.

  KÜSIMUSTE KORRAL SOBIB   e-mail

  Ära saada õppejõule teateid / küsimusi   Moodle' sisemise teatamisvahendi kaudu — sealt kus on rida teate teksti sisestamiseks ja nupp   Send / Saada.
  Need teated ei jõua kohale.
  Samuti ära esita õppejõule küsimusi ega teateid   Õppeinfosüsteemi ( ÕIS ) teadetesaatmise vahendi kaudu. Need jõuavad kohale suure hilinemisega — kunagi kauges tulevikus.
  Mistahes küsimused saada tavalise e-mailina oma mistahes mailikontolt — ehk saada Moodle'st ja ÕIS-ist   "väljaspool".

   
     Moodle'   testide   VASTAMISPERIOODID  
  millal ?
    1.    ARVUSÜSTEEMID   18. sept. . . . .  15. okt.  
    2.    LAUSEARVUTUS   25. sept. . . . . 22. okt.
    3.    LOOGIKAALGEBRA   2. okt. . . . .   29. okt.  
    4.    LOOGIKAFUNKTSIOONID   9. okt.  . . . .   5. nov.  
    5.    FUNKTSIOONIDE NORMAALKUJUDE MINIMEERIMINE 16. okt.  . . . .  19. nov.  
    6.    LOOGIKAAVALDISTE ERIKUJUD 23. okt.  . . . .   3. dets.  
    7.    LOOGIKAELEMENDID DIGITAALSKEEMIDES 30. okt.  . . . .   3. dets.
    8.    LOOGIKAFUNKTSIOONIDE KLASSID 23. okt.  . . . .   3. dets.
    9.    FUNKTSIOONIDE TÄIELIKUD SÜSTEEMID;   BAASID   6. nov.  . . . .  10. dets.
   10.    VASTAVUSED;   RELATSIOONID   1. okt.  . . . .  23. dets.  
   11.    HULGAD   I   6. nov.  . . . .  23. dets.  
   12.    HULGAD   II   6. nov.  . . . .  23. dets.  


    Moodle' teste saab teha ainult vastamisperioodi jooksul.
    Tegemata Moodle' testid võivad kaasa tuua madalama eksamihinde
   

    tagasi 

    hl@cc.ttu.ee