V E A D  

raamatus     

Diskreetne matemaatika  
redaktsioon   2012
[2 viga]

  lk.  19    trükitud:  
  peab olema:  

  lk. 232   trükitud:  
  peab olema:  

H. Lensen     hl@cc.ttu.ee