D i s k r e e t n e     M a t e m a a t i k a

    E K S A M I D     t o i m u v a d :                         tagasi
                            

E K S A M I K O R D

                             ☞   eksamile tulla on mõtet ainult   eksamieelduse  omajatel   kes on   registreerunud  sellele eksamile   +   need  kes on e-maili teel
                                        kokkuleppinud / saanud eriloa  tulla sellele eksamile
                             ☞   kõik on  maskiga   siseruumides   —   seega ka eksamil maskiga
                             ☞   pildiga oma dokument lauale
                             ☞   eksamieelduseta  "omavolilised“ osalejad  ei saa tulemust   kuna  eksamile mittelubatud kohalviibija  kirjutist  ei hinnata
                             ☞   variandile / piletile   kirjuta seal küsitud andmed :   nimi ja tudengikood  ja   hindepunktid  Moodle testide ja kodutöö eest   —   kui tead oma punkte
                                        variandilehele  ei kirjutata lahendusi ega ülesannete vastuseid   —   selleks on antud A4 lehti  2 tk.     . . . vajadusel saab paberit juurde küsida
                             ☞   nimi  on soovitav kirjutada igale lehele . . .             lahendused kirjuta arusaadavalt, vältides „sodimisi“
                             ☞   kõik mis on  küsimuses / ülesandes   selgelt  ütlemata / määramata   —   saab valida vabalt
                             ☞     telefoni  ega   kalkulaatorit  pole vaja  ega  ei kasutata ;   muid abimaterjale   kah eksamil ei kasutata
                             ☞   kui valmis, siis  variant / pilet  on kõige esimene  (pealmine)  leht  ja  lahenduslehed järjesta sellesse järjekorda, nagu nad tuleks läbivaadata
                             ☞   kui  mingid lehed jäid üle ka lahendamise „mustandina“, siis need kõige viimasteks (alumisteks)   ja  kirjuta nendele   "MUSTAND"
                                      (mustandit  EI PEA  eksamil kirjutama   —   kes eelistab kohe vormistada  "puhta"   lahenduse)
                                     ☞   lahkudes jäävad  eksamitöö järjestatud lehed oma kohale lauale   —   ära unusta muid oma asju  istekohale
                                     ☞   tulemus ilmub ÕIS-is 7 päeva jooksul
                                     ☞   kellele tundub, et talle võib olla   ÕIS-is  sissekantud „vale hinne“   —   siis  kirjuta   (2 päeva jooksul pärast tulemuste ilmumist) :
                                               margus.kruus @ ttu.ee

 
tagasi